Info

Her kan du sende en underretning til Familieafdelingen, hvis du som fagperson har mistanke om, eller kendskab til, at et barn eller en ung mistrives.

Underretningspligten indtræder, når du ikke længere har rimelig mulighed for at afhjælpe barnet eller den unges problematik i eget regi på trods af rådgivning og vejledning til forældrene og særlige (special-) pædagogiske eller undervisningsmæssige indsatser i institutionen eller skolen.

Din tavshedspligt begrænser ikke din pligt til at underrette.

Du kan vedhæfte uddybende information til underretningen.

Læs mere
Du kan læse mere om underretninger på Hjørring Kommunes hjemmeside Børnelinealen.