Info

Trivselsforum 0 til 3 år

Trivselsforum er et tilbud til dagplejere, private børnepassere og forældre med børn på 0 til 3 år, der oplever bekymring for barnets trivsel eller udvikling. I Trivselsforum får du i dialog med en række fagpersoner råd og vejledning til, hvordan du bedst muligt støtter barnet i dets videre udvikling.

For at få et møde i Trivselsforum skal du udfylde tilmeldingsskemaet. Du vil herefter bliver kontaktet for nærmere besked om mødedato.