Info

I forbindelse med din bevilgede ledsageordning søger du i denne selvbetjeningsløsning om dækning af dine udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter.

Ved indsendelse af denne selvbetjeningsløsning erklærer du på tro og love, at du har besvaret spørgsmålene i overensstemmelse med de faktiske forhold. Du er orienteret om din pligt til at give kommunen besked, hvis der sker ændringer i de oplyste forhold. Du er informeret om din ret til indsigt med de oplysninger, som registreres om dig i forbindelse med ansøgningen, og at du kan henvende dig om til det til kommunen. Hvis der er registreret urigtige oplysninger, kan du kræve at få dem berigtiget.