Info

Dette er henvendelsesblanketten til Den Gode Modtagelse.

Formålet med Den Gode Modtagelse, er at tilbyde hjælp og støtte til dig, som har et behov for et individuelt eller gruppebaseret vejledningsforløb, som opbygger eller fastholder din selvstændige tilværelse.