Info

Ansøgning om fribefordring

Hvis du er pensionist og du ikke kan transportere dig selv den aktuelle dag, hvor du skal til læge eller speciallæge er du berettiget til gratis kørsel. Det vil sige, hvis du ikke selv kan køre bil, gå eller cykle til lægen