Info

Vær opmærksom på, at virksomheden selv skal sørge for at vejvisningen fjernes/tildækket mv. hvis virksomheden har lukket på et tidspunkt, hvor trafikanterne ellers kunne forvente, at der er åbent

Ved udfyldelse af denne ansøgning angives det at ansøger er indforstået med at der opkræves 3.500 kr. + moms pr. skilt.

Ansøgeren er desuden indforstået med, at vejvisningen kan nedtages, hvis krydset forsynes med tabelvejvisere, eller hvis der i krydset bliver opsat 4 vejvisningsskilte, og vejbestyrelsen på et tidspunkt af trafikale grunde beslutter i steder at opsætte vejvisning med højere prioritet (geografisk vejvisning og hvid/blå servicevejvisning), eller såfremt der kommer flere servicevisningsstavler og skiltet udskiftes med et symbol.