Info

Påskønnelse af idrætsudøvere for resultater opnået i 2023.

Thisted Kommune ønsker i lighed med tidligere år at påskønne idrætsudøvere, der har opnået flotte resultater på nationalt eller internationalt plan.

Påskønnelsen finder sted i forbindelse med THY AWARDS fredag den 2. februar 2024 i Thy Hallen. Her hyldes Thisted Kommunes folkeoplysende foreninger ved en fantastisk fest med spisning, livemusik, show, påskønnelser og uddeling af årets priser i Thy.

Efter indstilling fra foreningen og godkendelse til påskønnelse modtager den påskønnede en mail med link til bestilling af en fribillet.

Læs mere om Thy Awards på www.thistedfritid.dk, hvor man også kan se, hvordan der evt. kan købes yderligere billetter.

Påskønnelsen gives til:

1. Medlemmer i foreninger, som er godkendt efter Folkeoplysningsloven, og som er hjemmehørende i Thisted Kommune.
2. Vinder af dansk mesterskab for hold eller individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren.
3. Opnåelse af officiel dansk rekord.
4. Vinder af nordisk-, europæisk- eller verdensmesterskab.
5. Udtaget til deltagelse på et DIF anerkendt landshold.
6. Andre idrætspræstationer, som efter Thisted Kommunes eliteidrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 2-5.

Har foreningen medlemmer, som på baggrund af ovenstående har fortjent en påskønnelse, skal de indstilles senest den 5. november 2023. Præstationer opnået i perioden efter denne dato skal indstilles senest den 7. januar 2024.

Husk at have et billede af udøveren klar, da dette skal bruges ved indstillingen og til Thy Awards.

Med venlig hilsen

Thisted Fritid