Info

Ved at udfylde denne selvbetjeningsløsning giver du udtrykkeligt samtykke til at tandplejen må flouridbehandle og tage røntgen af dit barns tænder.

Thisted Kommunale Tandpleje kan uden samtykke fra forældrene:

• Indkalde dit barn til undersøgelse
• Foretage undersøgelser
• Give mundhygiejneinstruktion
• Foretage afpudsning og tandrensning

Tandplejen kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældrene gennemføre:

Fluoridbehandlinger
Fluoridbehandlinger, der anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne.
Hvis der ikke foretages fluoridbehandling af tænder på børn i høj risiko for at få huller eller begyndende huller, vil udviklingen af huller fortsætte.
Der er ingen risiko for komplikationer.
Der findes forskellige fluoridbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluoridbehandles.

Røntgenundersøgelser
Røntgenundersøgelser, der anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling mv.
Hvis der ikke tages røntgenbilleder ved behov, vil der være huller eller andet, der ikke opdages.
Der er ingen risiko for komplikationer og bivirkninger.
Den anvendte røntgendosis til et lille røntgenbillede svarer til ca. 1/5 af den gennemsnitlige baggrundsdosis på en dag. Et oversigtsbillede af alle tænder svarer til en dags baggrundsstråling.

Et generelt, udtrykkeligt samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt.
Samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.