Info

Borgere i Thisted og Morsø kommune kan ansøge om kompenserende specialundervisning for voksne ved KommunikationsCenter Thisted.
Du skal udfylde denne ansøgning, hvis du ønsker at ansøge om kompenserende specialundervisning for voksne.
Ansøgeren kan forvente svar inden for tre uger. Undervisningen er gratis.
På baggrund af informationerne i ansøgningen til Kommunikationscenter Thisted, foretages en faglig vurdering. Efter den faglige vurdering tilbydes ansøgeren en forsamtale. Ved forsamtalen stilles uddybende spørgsmål, for at sikre den rigtige undervisningsindsats. Til forsamtalen kan vi også spørge ind til andre faktuelle oplysninger, hvis det vurderes relevant. Til forsamtalen må ansøgeren gerne medbringe en ledsager.