Info

Julebelysning tilsluttet det kommunale gadelysnet

For at overholde kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen kan korrekt tilslutning af julebelysning til gadebelysningsanlægget udføres efter følgende to modeller:


Model 1:

Der skal være et fast tilslutningssted, der er anbragt mindst 3 meter over terræn, og udenfor rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l. Stikkontakter der ikke er beskyttet med en fejlstrømsafbryder, og som tidligere er blevet monteret i forbindelse med julebelysning skal fjernes.

Der skal installeres fast tilslutningsdåse, udført som klasse II installation og monteret minimum 3 meter over terræn, og fastgjort til masten – evt. med spændebøjle. Fra dåsen føres et kabel indvendigt i masten til sikringsindsatsen.

Sikringsindsatsen skal være med 2 sikringer, således at julebelysningen har sin egen sikring. Hvis det medfører, at sikringsindsatsen skal skiftes, skal det være til Klasse II. Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør.

Tilslutning af lyskæder o.l. der tilsluttes efter model 1, skal være udført i klasse II materiel, og må ikke anbringes mindre end 3 meter over terræn og indenfor rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l..

Tilslutning og frakobling må kun udføres af en autoriseret el-installatør.


Model 2:

Der skal installeres en fejlstrømsafbryder (HPFI- eller HFI-afbryder) foran stikkontakter og tilslutningssteder til julebelysningen.
På gadebelysningsmasten kan der monteres en Lumipak juleboks eller tilsvarende, der er forsynet med sikring og HPFI relæ og godkendt efter DS/EN 60439. Juleboksene skal være af typen forsynet med CEE stik for strømudtag.

Julebelysningsboksen med strømudtag skal opsættes mindst 3 meter over terræn og være udenfor rækkevidde fra altaner, oplukkelige vinduer m.v.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør.

Lyskæder o.l. der tilsluttes efter model 2, kan være klasse I, men de skal være lovlige mht. bl.a. CE-mærkning og overensstemmelseserklæring.

Hvis ud ansøger på vegne af en forening eller virksomhed, skal du logge på med dennes MitID