Info

Vær opmærksom på at:

• Du skal være grundejer (eller have fuldmagt fra ejeren) for at søge.

• Hovedreglen er, at en overkørsel maks. er 6 m bred samt at der kun er én overkørsel pr. matrikel Hvis du ønsker at afvige derfra, skal du udførligt begrunde hvorfor.

• Hvis overkørslen ønskes flyttet til en anden vej (f.eks. hvis man bor på en hjørneejendom) kan det betyde, at man samtidig får ny adresse.

• Etablering af overkørsler eller ændringer af overkørselsforhold kræver en formel afgørelse jf. Vejlovens § 49