Info

Oplysninger om oprettelse af klage
Du kan klage til Huslejenævnet, ved at udfylde følgende digitale selvbetjeningsløsning.
Når du opretter din klage, kan du udelukkende klage over emnet en varslet huslejestigning. Hvis din klage vedrører flere forhold, må du nævne de øvrige forhold i selve klagebrevet.

Høring
Når du har indbragt en sag, vil dine synspunkter blive sendt i høring hos sagens anden part, som har mulighed for at komme med sine synspunkter. Fremkommer der nyt, vil du også blive hørt igen. Sagen bliver først behandlet i nævnet, når parterne ikke kommer med mere nyt i sagen.

Forventet sagsbehandlingstid
Huslejenævnet holder møde ca. hver anden måned og sagen skal forberedes, inden den kan komme på nævnets møde. Der vil derfor oftest gå 3 – 4 måneder, inden du får en afgørelse fra Huslejenævnet.

Vedhæftning af bilag
For at kunne behandle klagerne så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at du får vedhæftet alt relevant dokumentation sammen med din klage. Nedenfor er nævnt eksempler på emner, der typisk kan følge med som dokumentation. Du skal herudover være opmærksom på, at din lejekontrakt altid skal vedlægges, og der skal altid vedhæftes et egentligt klagebrev.

  • Omhandler klagen huslejestigning kan følgende eksempler vedhæftes: varslingsbrevet, indsigelse og beskrivelse af det lejede.