Info

Hvis du, som forælder, ønsker at hjemmeundervise eget barn i den undervisningspligtige alder, skal du udfylde denne selvbetjeningsløsning.
Der skal udfyldes en selvbetjeningsløsning, for hvert barn, der ønskes hjemmeundervist.

Ved udfyldelse af selvbetjeningsløsningen erklærer du dig som forælder/værge indforstået med ansvaret for, at den hjemmeunderviste elev får en undervisning, der står på mål med folkeskolen, og selv afholder alle udgifter hertil (herunder skolebøger og andre undervisningsmaterialer).

Tilsyn med barnets undervisning føres af barnets distriktsskole efter gældende regler. Distriktsskolen tager kontakt til familien, når de har modtaget ansøgningen.