Info

Flexhandicap omfatter kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer, lægebesøg mv. og kan benyttes alle ugens dage, hele døgnet.

Optagelse i Flexhandicap finder sted efter, du har sendt din ansøgning til Thisted Kommune og er blevet godkendt.

Du kan blive optaget, hvis:

• Du er svært bevægelseshæmmet og bevilliget eller berettiget til et ganghjælpemiddel fra Thisted Kommune
• Du er synshandicappet
• Du er fyldt 18 år
• Du har et varigt handicap (længere end 12 mdr.)

Ved ”svært bevægelseshæmmet” forstås kørestolsbrugere og personer med behov for ganghjælpemidler som krykkestokke, ganghjælpemidler og lignende.

Svært bevægelseshæmmede, der har behov for, men fx pga. et synshandicap ikke anvender et ganghjælpemiddel, er også omfattet af ordningen.

Synshandicap er en bred en betegnelse, som for denne ordning dækker over blinde og stærkt svagtseende borgere.

Målgruppen er personer med en synsstyrke på 10 pct. eller mindre samt personer med komplikation, fx synsfeltsindskrænkning – der gør, at man ser mindre end 10 pct.

Som dokumentation for synshandicap kan der kræves lægelig dokumentation eller fremvisning af kopi af Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagerkort.

Førerhundebrugere kan medtage førerhunde under transporten uden ekstra betaling.

Pris:
Se taksterne på NTs hjemmeside. https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Flextrafik/Flextrafik

Vær opmærksom på at pris på kørsel indenfor kommunen er max 74 kr.

Har du spørgsmål til ovenstående – kontakt Borgerservice på telefon 99171863.