Info

Du skal bruge denne ansøgning, hvis du ønsker at søge om befordring til egen læge og nærmeste speciallæge, jf. sundhedsloven §170 og §173.

OBS! Gælder ikke kørsel til sygehus

Hvis du søger som pårørende eller anden stedfortræder, skal du trykke her (nyt vindue).

Vi gør opmærksom på, at befordringsgodtgørelse kun ydes i forbindelse med besøg hos den speciallæge, der har konsultation nærmest ved din bopæl.
Hvis nærmeste speciallæge ikke kan udføre den relevante behandling, skal der vedhæftes dokumentation fra læge/speciallæge. Ventetid anses ikke som gyldig årsag til at vælge fjernere beliggende speciallæge.

Har du ret til befordringsgodtgørelse indsættes beløbet på din nemkonto inden for 8 uger.
(Hvis ansøger er under 18 år, udbetales beløbet til en forældremyndighedsindehaver).
Befordringsgodtgørelsen ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.