Info

Anmeldelsen om sløjfning af brønd eller boring skal sendes senest 14 dage før sløjfningen påbegyndes.