Info

Denne formular anvendes til at ansøge Skanderborg Kommune om udarbejdelse af en lokalplan for et område.

Der er en række bilag, som er obligatoriske at vedhæfte. Det drejer sig om følgende:

- Fuldmagt fra ejer, hvis ansøger ikke er ejer
- Dokumentation for adkomst til arealet
- Matrikelkort med det ønskede projektområde indtegnet

Derudover er der mulighed for at vedhæfte uddybende projektbeskrivelse.