Info

Kontakt en kloakmester
  • Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når eventuelle forundersøgelser er gennemført.
  • Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som kan være behjælpelig med den del.

  Kortbilag
   • Ansøgningen skal være bilagt en målfast oversigtsplan der viser den nøjagtige placering, udformning og dimensionering af anlægget.
   • Du kan finde et kort af ejendommen, på Skanderborg Kommunes webkort hvorpå du kan indtegne anlægget

   Husk færdigmeldingen

    Har du spørgsmål?
     • Kontakt Skanderborg Kommune, Spildevandsgruppen på tlf. 87 94 77 99 eller spildevand@skanderborg.dk