Info

Følgende skema anvendes ved meddelelse om sløjfning af olietanke. Ved sløjfning skal skemaet være Skanderborg Kommune i hænde senest 4 uger efter at sløjfningen har fundet sted.

Hvis der under arbejdet konstateres forurening eller tegn på forurening, skal Skanderborg Kommune straks kontaktes.