Info

Følgende skema anvendes ved meddelelse om etablering af olietanke. Ved etablering skal skemaet være Skanderborg Kommune i hænde senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Installationen skal udføres af en fagkyndig. Der kan være restriktioner i forbindelse med placeringen af en tank, bl.a. i forhold til boringer/brønde. Det er derfor vigtigt at Skanderborg Kommune får mulighed for at vurdere tankens placering inden opstilling/nedgravning.