Info

Lav en infiltrationstest på inden du ansøger, for at finde ud af om jorden er egnet til nedsivning.

Følgende kan vanskeliggøre tilladelse
  • Forurening i jorden, som kan sive ned til grundvandet
  • Grundvandsinteresser
  • Manglende opfyldelse af afstandskrav til boringer, skel, bygninger, vandløb/søer mm.

  Kortbilag
   • Ansøgningen skal være vedlagt en målfast oversigtsplan der viser den placering, udformning og dimensionering af anlægget.
   • Manglende opfyldelse af afstandskrav til boringer, skel, bygninger, vandløb/søer mm.
   • Du kan finde et kort af ejendommen på Skanderborg Kommunes webkort.

   Husk færdigmeldingen

    Har du spørgsmål?
     • Kontakt Skanderborg Kommune, Spildevandsgruppen på tlf. 87 94 77 99 eller spildevand@skanderborg.dk