Info

Skanderborg Kommune ønsker at overholde artikel 2, stk. 1 i ILO-konvention nr. 94.

Leverandører, som overholder denne artikel, kan optages på leverandørliste, som vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Optagelse sker ved at udfylde og signere denne formular.