Info

Færdigmeldingen skal udfyldes af en autoriseret kloakmester, og færdigmeldingen skal sendes til os senest 4 uger efter, det er udført.

Kortbilag
    Færdigmeldingen skal være bilagt et kortbilag der viser det udførte arbejde.
  • Du kan finde et kort af ejendommen, på Skanderborg Kommunes webkort (åbner i ny fane).
Har du spørgsmål?
    • Kontakt Skanderborg Kommune på tlf. 87 94 77 99 eller spildevand@skanderborg.dk