Info

Færdigmeldingen skal udfyldes af en autoriseret kloakmester, og færdigmeldingen skal sendes til os senest 4 uger efter, det er udført.

Kortbilag
    • Færdigmeldingen skal være bilagt en målfast oversigtsplan der viser den nøjagtige placering, udformning og dimensionering af anlægget.
    • Du kan finde et kort af ejendommen, på Skanderborg Kommunes webkort (åbner i ny fane).

    Har du spørgsmål?
      • Kontakt Skanderborg Kommune på tlf. 87 94 77 99 eller spildevand@skanderborg.dk