Info

Med Idrætspuljen ydes støtte efter konkret ansøgning
 • til små/”smalle” idrætsgrene – samt eliteidræt
 • til nyetablerede og igangsættende aktiviteter
 • en bred vifte af idrætsgrene
 • til prioritering af sundhedsfremmende aktiviteter
 • til aktiviteter, der er åbne for alle kommunens borgere og dermed dækker bredt geografisk

Med støtte fra Idrætspuljen er der endvidere fokus på
 • at prioritere støtte til projekter, hvor formålet er aktivitetsskabende og nytænkende
 • at prioritere støtte til projekter, som medvirker til at rekruttere nye medlemmer og fastholde dem, der allerede er aktive
 • at ansøger som hovedregel selv skal bidrage til finansiering af det ansøgte projekt
 • at tilskud til materialer kun ydes i de tilfælde, hvor der er tale om igangsættelse af nye aktiviteter
 • at ansøger ved modtagelse af tilskud ved PR eller i pressemeddelelser skal oplyse, at der er bevilget tilskud fra Idrætspuljen
 • at ansøger sikrer, at der f.eks. i forbindelse med tilskud til nye anlæg bliver indhentet nødvendige tilladelser, og at ansøger sikrer, at eventuelt afledte driftsudgifter er finansieret