Info

Fritidspas er et tilbud til børn og unge i alderen 0. klasse - 24 år.

Fritidspasordningen omfatter vejledning og økonomiske støtte til at deltage i fritidsaktiviteter i en forening i Skanderborg Kommune eller i holdundervisning i Kulturskolen i Skanderborg.

Fritidspas bevilges for 1 år – og til én aktivitet ad gangen.

Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, frivillige i en forening - eller andre voksne, der har jævnlig kontakt med børn og unge, kan indstille til fritidspas.
Forældre og nærmeste familie kan ikke indstille egne børn til fritidspas.