Info

Fællesskabspuljen er Skanderborg Kommunes pulje til at støtte frivillige projekter. Puljen er en sammenlægning af den tidligere Skøn- og Grønpuljen, men med nye kriterier.

Formål:
Der uddeles penge til fysiske projekter, som øger muligheden for at opholde sig i og benytte naturen samt projekter, der styrker det lokale fællesskab og ligger indenfor FNs verdensmål.

Kriterier:
 • Projektet skal være offentligt tilgængeligt.
 • Puljen giver max 50% i tilskud til et projekt – dvs. ansøgeren skal selv finde resten efter krone til krone-princippet. Egen arbejdskraft kan godt indgå i beregningen.
 • Den tildelte støtte bortfalder, hvis ikke den er brugt senest ét år efter, at den er tildelt. Bevillingsperioden kan dog eventuelt forlænges efter begrundet ansøgning.
 • Puljen kan ikke søges af Skanderborg Kommunes kontraktholdere, fagsekretariater og stabe.

Vi vurderer ansøgningerne individuelt, og tildeler støtte ud fra en helhedsvurdering af:
 • Projektets realiserbarhed
 • Formål
 • Målgrupper og hvor mange potentielle brugere, det forventes at komme til gode
 • Den geografiske spredning inden for kommunen
 • Brandingværdien for Skanderborg Kommune.

Puljens midler udmøntes vejledende efter denne fordeling:
 • 55 % til større, længerevarende projektet (>1 år). Det er større projekter, som kan tage mere end ét år. Projektet vil omfatte og tilgodese mange mennesker og vil kunne give Skanderborg Kommune positiv omtale.
 • 30 % til mindre, kortere projekter (<1 år). Det er mindre projekter, som kun tilgodeser afgrænsede dele af Skanderborg Kommune og få mennesker. Disse projekter vil kunne tage op til ét år.
 • 15 % til projektudvikling (risikovillig investering). Det er støtte til at udvikle større projekter. Det kan gives til projektudformning og beskrivelse og må betegnes som risikovillig støtte, da projekter kan risikere ikke at blive realiseret.

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller dialog via teknik@skanderborg.dk.