Info

Du skal anvende følgende formular, hvis du vil søge om tilladelse til etablering/udvidelse af vandhul.

Kortmateriale

Du skal vedhæfte et kort, som viser vandhullets nøjagtige placering samt dets forventede udformning.

Kort kan evt. hentes på Skanderborg Kommunes webkort