Info

Du skal anvende følgende formular, hvis du vil ansøge om dispensation fra vores forskrift. Skemaet skal indsendes senest 4 uger før du forventer at påbegynde arbejdet.

Bilagsmateriale (vedhæftes senere)
Du kan vedhæfte bilag på sidste side.

Hvis du har bygge- og anlægsaffald skal du anmelde det på www.bygogmiljoe.dk. Du kan finde anmeldelsen ved at søge ”byggeaffald”.

Relevant lov
Iht.§ 20, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017, om miljøregulering af visse aktiviteter

Har du spørgsmål?
Du kan få yderligere oplysninger Skanderborg Kommunes hjemmeside eller på tlf. 87 94 77 36 eller virksomhed@skanderborg.dk.