Info

Via denne selvbetjeningsløsning kvitterer du for lån af et hjælpemiddel til arbejdsbrug.

Når du har signeret digitalt, sendes blanketten automatisk til Odder jobcenter.

Hvis du har brug for mere information eller vejledning omkring hjælpemidler, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf. 2090 3404.