Info

Regler og vilkår:
Når du anvender dette selvbetjeningsforløb, er du ansvarlig for de oplysninger, der indtastes og sendes til Odder Kommune. Der indsamles ikke oplysninger, udover hvad der er nødvendigt.

For at lette udfyldelsen af forløbet vil der automatisk blive indhentet relevante oplysninger om dig og/eller din virksomhed fra centrale registre, hvor det er muligt.

Odder Kommune registrerer de angivne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller videregivelse af oplysninger. Hvis du ønsker det, skal Odder Kommune meddele, hvilke oplysninger der behandles om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Ved anvendelse af selvbetjeningsforløbet giver du accept til, at Odder Kommune kan benytte den e-mailadresse, du har opgivet.