Info

I henhold til Kompensationsbekendtgørelsens § 15 skal Odder Kommune, senest efter et år, tage stilling til fortsat bevilling af personlig assistance.

Når du har underskrevet genansøgningen digitalt, modtager Odder kommune genansøgningen.

Odder kommune gennemgår genansøgningen og vurderer, om der skal laves en opfølgning på arbejdspladsen.

Når genansøgningen er godkendt, modtager du en genbevilling i din e-Boks.