Info

Denne selvbetjeningsløsning skal udfyldes af virksomheden hvert kvartal. Husk at vedhæfte alle lønsedler for perioden der søges tilskud for.

Opstår der problemer i forbindelse med ansøgningen, er du velkommen til at kontakte jobcentrets sekretariat på tlf.: 8780 3787.