Info

Denne anmodning om hjælpemidler udfyldes af dig der er bosat i Odder Kommune og har brug for et hjælpemiddel til arbejdsbrug.

Når du har udfyldt selvbetjeningsløsningen og har signeret digitalt, sendes blanketten elektronisk videre til din arbejdsgiver, der skal signere digitalt - og hermed bekræfter, at du har brug for hjælpemidlet.

Når både du og arbejdsgiver har signeret, sendes blanketten automatisk til jobcentret, der vil behandle ansøgningen.

Hvis du har brug for mere information eller vejledning omkring hjælpemidler, kan du kontakte nøglepersonen for de handicapkompenserende ordninger, Charlotte Karlsen på tlf. 2090 3404.