Info

Denne selvbetjeningsløsning kan anvendes, hvis du som forælder ønsker at ansøge om økonomisk tilskud til en fritidsaktivitet til dit barn.

Du kan læse mere om betingelserne for at opnå tilskud på kommunens hjemmeside ( Fritid for alle - Syddjurs Kommune), samt i lov om social service § 11, stk. 6.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Familierådgivningscentret i Syddjurs Kommune via telefonnummeret: 87 53 50 00