Info

Du kan ansøge om økonomisk støtte til lokale vækst- og udviklingsinitiativer, der understøtter erhvervsudviklingen i Syddjurs Kommune i henhold til Erhvervsfremmeloven § 14.

Erhvervspuljen kan ansøges om tilskud på mellem 25.000 kr. og 250.000 kr., hvor tilskuddet maksimalt kan udgøre 50 % af det samlede projektbudget.

Ansøgninger til Erhvervspuljen kan indsendes løbende.

Ansøgerkredsen til erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger, herunder handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger, uddannelsesinstitutioner, non-profit initiativer m.v.

Der gives ikke tilskud til private borgere, enkeltvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud.

Du kan læse mere om kriterierne for at komme i betragtning på kommunens hjemmeside.