Info

Syddjurs Kommune yder tilskud til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18, med henblik at styrke og støtte op omkring den indsats, som frivillige yder i arbejdet for at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer blandt udsatte borgere.

Du kan læse nærmere om kriterierne for puljen på kommunens hjemmeside.