Info

Foreningen skal redegøre for anvendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18 via denne selvbetjeningsløsning.

Redegørelse for anvendelse af bevilget tilskud fra § 18 puljen indsendes senest 1. december i tilskudsåret. Fra og med tilskud på 10.000 kr. skal der også medsendes også et regnskab.

Ved spørgsmål kontakt tlf. 87 53 50 00 for hjælp.

Bilag:
Regnskabet for anvendelsen af § 18 midlerne skal vedhæftes som bilag.