Info

Bestilling af VPN-adgang til Syddjurs Kommunes it-systemer for eksterne konsulenter.

Denne formular udfyldes af medarbejderen, der skal have adgang. Adgang gives på baggrund af en aftale med en kontaktperson fra Syddjurs Kommune.

Adgang gives først, når den angivne kontaktperson i Syddjurs Kommune har valideret indholdet af formularen.

Du skal anvende dit private NemID eller MitID for at udfylde formularen.