Info

Bevilling af hjælpemidler skal ifølge lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15 f, stk. 3, § 15 i, stk. 3 og § 15 j, stk. 3 foregå i VITAS.

VITAS er et system, som kun arbejdsgivere har adgang til. Syddjurs Kommune skal derfor bruge din fuldmagt for, at din arbejdsgiver må underskrive bevillingen på dine vegne.

Du kan godt ansøge om et hjælpemiddel, selvom du ikke giver fuldmagt til din arbejdsgiver – det kan blot ikke foregå gennem VITAS. Du kan henvende dig til din kommune for at få mere at vide.

Du har mulighed for at vedhæfte din ansøgning om hjælpemidler, samt andre helbredsmæssige oplysninger sidst i selvbetjeningsløsningen.