Info

Forældre som ønsker at søge om udsættelse af skolestart for deres barn, skal søge via denne løsning. Bemærk; ansøgning om udsættelse af skolestart kan kun foretages af forældremyndighedsindehaver.

Ansøgningsfristen er 10. januar.

Visitationsudvalget vurderer, på vegne af kommunalbestyrelsen, ansøgningen og sender afgørelse til forældrene senest i uge 5. Afgørelsen kan ikke ankes.

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal forældrene sørge for at orientere dagtilbud og distriktsskole.

Du kan læse mere om emnet på kommunens hjemmeside.