Info

Lemvig Kommune giver logiværter for ukrainske statsborgere mulighed for at anmode om, at få udbetalt en godtgørelse for kost svarende til 50 kr. pr. dag pr. person. Fra 5. maj 2022 er det et krav for at godtgørelsen kan udbetales at ukraineren kan søge om opholdstilladelse eller kan dokumentere at der inden for 5 dage ansøges om opholdstilladelse.
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk og indsendes til Lemvig Kommune, hvorefter der vil ske udbetaling til Logiværtens NemKonto, såfremt dokumentationen er vedlagt.

I det øjeblik den ukrainske statsborger får opholdstilladelse bortfalder retten til udbetaling af kost og logi til logiværten.