Info

Denne ansøgning bruges når du har en bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Her uploades de dokumenter du skal indsende for at dokumentere det løntab, du søger kompensation for.

Det fremgår af din bevilling hvilke dokumenter du skal indsende for at blive kompenseret med tabt arbejdsfortjeneste.

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, er du velkommen til at henvende dig til Specialist Ulla Nørskov Dahl Normann tlf. 79 79 67 69, mail Ulda@kolding.dk