Info

Arkivloven giver dig mulighed for at få adgang til din egen sag, hvis den findes på arkivet. Der er dog sjældent tale om én sag, men snarere flere sager, som kan ligge flere forskellige steder alt efter, hvilke dele af den kommunale administration, som du har været i berøring med. Derfor er det også vigtigt, at du uddyber, hvor du mener, at der kan være en sag på dig.

Når du har bedt om indsigt, vil du modtage en kvittering i Digital Post. Herefter begynder vi at undersøge, om det materiale du efterspørger, er en del af Kolding Stadsarkivs samlinger.

Stadsarkivet svarer på din forespørgsel inden for 15 dage. Der kan være tilfælde, hvor vi ikke opbevarer din sag. I de tilfælde vil du få et endeligt svar inden for 15 dage.