Info

Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv eller uddannelse

Dialogskema inkl. vejledning

Det anbefales at arbejdsgiver og medarbejder, der søger om personlig assistance, udfylder ansøgningen sammen. Når ansøgningen er færdig, skal virksomheden først underskrive med digital signatur hvorefter der genereres en mail som videresendes til medarbejderens Digital Post/e-Boks. Derpå skal medarbejdere underskrive med sin digitale signatur (NemID/MitID). Medarbejderens underskrift færdiggør ansøgningen som derefter automatisk videresendes til Jobcenteret.

Ansøgningen behandles efter »Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.« samt tilhørende bekendtgørelse. Det påhviler personen med handicap og virksomheden at give de nødvendige oplysninger til brug for Jobcentrets behandling af ansøgningen.