Info

Oplysninger om løn m.m.
Da du har ansøgt om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, har Børnehandicap brug for nedenstående oplysninger til beregning af timesatsen for kompensationen.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at du har disse liggende på computeren, når du går i gang med ansøgningen. Omdøb filerne, så navnene er sigende for dokumentet.

Fast løn
Har du fast månedsløn skal du indsende de seneste tre måneders lønsedler før ansøgningstidspunktet til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Timeløn – skiftende arbejdstider
Har du skiftende arbejdstider, eller er du 14 dags lønnet skal du indsende de seneste seks måneders lønsedler før ansøgningstidspunktet til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Nødvendige oplysninger hvis du er selvstændig
- Virksomhedstype (hvad beskæftiger virksomheden sig med)?
- Årsregnskab/overskud af virksomhed før renter.
- Lønsedler, såfremt der er ansat en vikar.
- Ordrebog (hvis du har den), til dokumentation for ikke udført arbejde, aflyste ordre/bestillinger.
- Oplysninger på samarbejdspartner/kunder.
- Dokumentation for at der ingen aktivitet er i firmaet, eventuel fra revisor eller samarbejdspartnere.
- Eventuel en anden måde at dokumentere/sandsynliggøre et indtægtstab på.
- Kan arbejdstiden omlægges?
- Oplysninger om din pensionsordning (hvis der er tab).

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, er du velkommen til at henvende dig til Specialist Ulla Nørskov Dahl Normann tlf. 79 79 67 69, mail Ulda@kolding.dk