Info

IE-husdyrbrug skal hvert år inden 31. december indberette dokumentation for følgende:
  • Logbøger for eventuelle miljøteknologier

  • Dokumentation for gennemførte kontroller

  • Dokumentation for miljøledelsessystem

  • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav


Download tjekliste

Er du i tvivl, om hvad du skal beskrive eller dokumentere, så klik på spørgsmålstegnene ved de enkelte spørgsmål og se hjælpeteksten.