Info

Du kan begynde anmeldelsen på to måder.

Tryk "Start" (den grønne), og du bliver bedt om at logge ind med NemID/MitID. Dermed skal du ikke selv indtaste dit navn, CPR-nummer mm.

Tryk "Start uden login" hvorefter du selv indtaster dit navn, CPR-nummer mm.

I begge tilfælde afslutter du anmeldelsen ved at underskrive med NemID/Mit ID. Hvis du er tilmeldt Digital Post, modtager du her en genpart af din anmeldelse.