Info

Ansøgning om handicapkørsel med Sydtrafik.
Din ansøgning behandles af Kolding Kommunes Senior- og Sundhedsrådgivning, som afgør om du kan optages i kørselsordningen. Sagsbehandlingstiden kan være op til 10 hverdage.

Du får besked om din ansøgning i din e-Boks/Digital Post på borger.dk.

Hvis du bevilges handicapkørsel, sender kommunen dine oplysninger videre til Sydtrafik.