Info

Udfyldes og indsendes senest 14 dage inden aktiviteten påbegyndes.

Denne ansøgning om dispensation fritager ikke for at søge nødvendige tilladelser eller dispensation i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.