Info

Lønloft (fuldtidsløn)
Med fuldtidsløn menes den fleksjobansattes løn omregnet til lønnen på fuldtid på det pågældende ansættelsesområde, dvs. uden arbejdstidsnedsættelse, reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne eller overtid. Hvis den ansattes løn indeholder tillæg som fx aften-, weekend- og nattillæg, kvalifikations-, anciennitets- og funktionstillæg skal disse indgå.

Ved variabel arbejdstid med tilknyttede tillæg, som ikke er kendt på forhånd, skal arbejdsgiveren oplyse kommunen den gennemsnitlige løn for fuldtidsansatte, med samme anciennitet og tillæg, i en lignende stilling.
Der er tilknyttet hjælpetekster ved nogle af felterne, som ses ved at trykke på spørgsmålstegnet ud for feltet.

Ved spørgsmål kan du kontakte os på telefon 79 79 27 47.